[NUUG kart] Gatenamnregister for Oslo?

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Wed May 4 21:52:32 CEST 2011


Måndag 2. mai 2011 skreiv Karl Ove Hufthammer:
>Ifølgje
>http://www.sprakrad.no/nb-no/Toppmeny/Publikasjoner/Spraaknytt/Arkivet/Spra
>knytt-2009/Spraknytt-12009/Prosjekt-gatenavn-i-Oslo/ skal eit nytt
>gatenamnregister for Oslo muligens vera klart no, gjennom «Prosjekt
>gatenavn».
>
>Kanskje ein idé for Oslo-OSM-arar å be om innsyn i dette registeret, med
>heimel i offentleglova.  Sjølv om registeret skulle visa seg å ikkje vera
>ferdigstilt, kan ein be om innsyn i den førebelse utgåva. Og sjølv om
>registeret berre eksisterer som tabellar i ein database, og ikkje som eit
>sjølvstendig dokument, har ein rett til innsyn, jf. § 9.

Stavanger har eit eige gatenamnutval, som verkar å vera rimelig aktivt:
http://www.stavanger.kommune.no/Politikk/Folkevalgte-styrer-rad-og-utvalg/Gatenavnutvalget/

Vil oppfordra OSM-ar i Stavanger til å be om innsyn i den gjeldande 
oversikta over offisielle gatenamn. Igjen har me rett til innsyn i dette
ifølgje offentleglova.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.org


More information about the kart mailing list