[NUUG kart] NUUG Foundation støtter sak om kommunegrensene

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Fri May 6 17:02:09 CEST 2011


Fredag 6. mai 2011 skreiv Petter Reinholdtsen:
>> Nærmere om tidsplan må vi diskutere, men jeg regner med at et søksmål
>> burde være tatt ut i løpet av våren.
>
>Hvordan ser tidsplan og status ut nå, noen måneder etter?  Har dere
>status på noen nettsider jeg kan peke folk til?
>
>Jeg er veldig interessert i hvordan en eventuelt rettsak går. :)

Litt for å testa ut OEP har eg bedt om innsyn i dokument 8, 9 og 11 i sak 
2010/03655 hos Justisdepartementet
http://oep.no/search/result.html?caseNumber=2010/03655&searchType=advanced&list2=91&caseSearch=true&sortField=doknr

og dokument 3 og 4 i sak 2010/00798 hos Miljødepartementet:
http://oep.no/search/result.html?caseNumber=2010/00798&searchType=advanced&list2=92&caseSearch=true&sortField=doknr

Begge sakene gjeld innsyn i kommunegrensene.

Resultatet vart avslag på innsyn i dokument 9 og 11, og «delvis innsyn» i 
dokument 8, merkelig nok. «Delvis innsyn» vil her seia at dokumentet var 
*kraftig* sladda.

Men eg fekk fullt innsyn i dokument 3 og 4. Dokument 4 var veldig likt 
dokument 8, slik at ein med rimelig sikkerheit kan gjetta seg fram til kva 
Justisdepartementet meinte var so «hemmelig» at det burde sladdast (dei 
viste for til «offentlighetsloven § UO:off.l.§15,3 ledd, jf 1 ledd 2 pkt.» som 
heimel for sladdinga).

Viss nokon er interessert i desse dokumenta, er det berre å ta kontakt. Dei er 
på 3–4 MiB til saman. (Ein kan sjølvsagt òg be om innsyn sjølv, men då tek det 
lenger tid før ein får dokumenta.)

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.org


More information about the kart mailing list