[NUUG kart] NUUG Foundation støtter sak om kommunegrensene

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Sat May 7 10:44:08 CEST 2011


Laurdag 7. mai 2011 skreiv Petter Reinholdtsen:
>[Karl Ove Hufthammer]
>
>> Men eg fekk fullt innsyn i dokument 3 og 4. Dokument 4 var veldig
>> likt dokument 8, slik at ein med rimelig sikkerheit kan gjetta seg
>> fram til kva Justisdepartementet meinte var so «hemmelig» at det
>> burde sladdast (dei viste for til «offentlighetsloven §
>> UO:off.l.§15,3 ledd, jf 1 ledd 2 pkt.» som heimel for sladdinga).
>
>Har du vurdert å klage på hemmeligholdet, eller be om utvidet
>begrunnelse?

Nei. Eg reknar med dei faktisk har heimel i offentleglova i desse tilfella. 
Her er for øvrig fullstendig grunngjeving av dei tre dokumenta:

Deres begjæring om innsyn i dokument 9 i sak 201003655 avslås med 
begrunnelse i offentlighetsloven § UO:off.l.§15,1 ledd 2 pkt.
Meroffentlighet er vurdert jf. offentlighetsloven § 11.

Deres begjæring om innsyn i dokument 11 i sak 201003655 avslås med 
begrunnelse i offentlighetsloven § UO:off.l.§ 15, 1. ledd 2. pkt., dels 
etter § 15, 3. ledd, jf. 1. ledd 2. pkt
Meroffentlighet er vurdert jf. offentlighetsloven § 11.

Deres begjæring om innsyn i dokument 8 i sak 201003655 er delvis 
avslått med begrunnelse i offentlighetsloven § UO:off.l.§15,3 ledd, jf 1 
ledd 2 pkt.
Meroffentlighet er vurdert jf. offentlighetsloven § 11.

>> Viss nokon er interessert i desse dokumenta, er det berre å ta
>> kontakt. Dei er på 3???4 MiB til saman. (Ein kan sjølvsagt òg be om
>> innsyn sjølv, men då tek det lenger tid før ein får dokumenta.)
>
>Jeg vil gjerne ha kopi av dem, ja, og kommer til å legge dem ut på
>ftp.nuug.no.

Eg har no lagt dei ut på http://geo.huftis.org/innsyn/kommunegrenser/

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.org


More information about the kart mailing list