[NUUG kart] Gate- og vegnamn i Bergen

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Wed May 18 20:50:23 CEST 2011


2011/5/16 Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>

> Eg ser at den rettar "Øvre Stadionveien" (
> http://www.openstreetmap.org/browse/way/13626959 ) i Laksevåg til "Øvre
> Stadionvegen". Eg kan ikkje forstå at det skal vere rett. Sattens Kartverk
> har lagt inn bokmålsending og alle normer eg kjem på tilseier at det skal
> vere bokmålsending der. Er det feil i kommunen sine data?
>

For ordens skyld, så er både «veg» og «vei» gyldige former på bokmål, men
bare «veg» på nynorsk. Mange bokmålskommuner på Østlandet har «veg» som norm
i alle vegnavn.

(Jeg sitter på jobb med noe GIS-programvare som ikke klarer å finne fram
viss jeg bruker feil form. Etterhvert har jeg blitt ganske god på å huske
hvilke kommuner som bruker hvilken form.)

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20110518/72da9fad/attachment.html 


More information about the kart mailing list