[NUUG kart] Historiske kart (ferdig versjon :)

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Tue May 24 20:23:41 CEST 2011


2011/5/24 Edward Welbourne <eddy at opera.com>

> Det er ikke viktig at de brukt tid eller penger: bare at de skapte noe
> nytt - en datafile, i stedet for noe blekk på papir - så er
> åndverksrettighetene deres og løper fra da de gjørt det.
>

Nei, dette stemmer ikke. Man skaper ikke et nytt verk ved å endre format fra
papir til digitalt og får heller ikke opphavsrett som følge av det. Det kan
være at denne jobben kvalifiserer til databasevern, men ikke opphavsrett. Er
det snakk om databaserett, er det nok også tvilsomt om det vernet også vil
dekke inneholdet i bildene, selv om det dekker samlinga av bildene.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20110524/e111e546/attachment.html 


More information about the kart mailing list