[NUUG kart] Historiske kart (ferdig versjon :)

Bernt M. Johnsen berntm at gmail.com
Tue May 24 20:41:08 CEST 2011


Spørsmålet er om det de har gjort har "verkshøyde", eventuelt om det kan
kalles et "fotografisk bilde" og da har beskyttelse ihht. Åndsverksloven
§43a . Se f.eks. http://hannemyr.com/faq/legal_dm02.shtml for en kjapp liten
innføring....

og http://no.wikipedia.org/wiki/Verksh%C3%B8yde

2011/5/24 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>

> [Edward Welbourne]
> > Det er ikke viktig at de brukt tid eller penger: bare at de skapte
> > noe nytt - en datafile, i stedet for noe blekk på papir - så er
> > åndverksrettighetene deres og løper fra da de gjørt det.
>
> Har du en troverdig kilde på at den hypotesen, dvs. at en kan
> nullstille tidspunktet et verk faller i det fri ved å ta et nytt
> bilde?  Jeg har lest analyser som hevder det motsatte.
>
> Fant litt bakgrunnsinfo på
> <URL:
> http://www.culturekiosque.com/art/news/davincicode_pictures_monalisa.html>.
>
> > Til å bruke de historiske kart må man beggynner med en kopi på
> > papir, fra en gamle nok oppgave, som man *har* lov til å bruke.
>
> Det er helt klart ingen strid om at dette er OK.
>
> Vennlig hilsen,
> --
> Petter Reinholdtsen
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>-- 
Bernt Marius Johnsen
https://sites.google.com/site/stokkoya2011/
"Melius vivit qui remigat"
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20110524/26c6676b/attachment.htm 


More information about the kart mailing list