[NUUG kart] Kaikant

Trond Engen trond at engen.priv.no
Tue May 24 23:36:16 CEST 2011


Hei.

I avdelinga for saker som plager meg er vi nå framme ved kaikanter. Det 
virker ikke fornuftig at noe så menneskeskapt -- og viktig -- bare skal 
angis med natural=coastline (slik som f.eks. Vågen i Bergen). Så i dag 
gikk jeg til det uhørte skritt å tegne linjer med man_made=quay. Jeg har 
ikke kjent meg så rampete siden jeg begynte å bruke tag'en bus_stop.

I tillegg burde man sikkert oppgi material= og noe om fortøyningsforhold 
-- og det gjelder for så vidt alle slags brygger. Dybde, hvis man har 
sikre data. Hva er fornuftig?

-- 
Trond Engen


More information about the kart mailing list