[NUUG kart] Kaikant

Trond Engen trond at engen.priv.no
Wed May 25 12:48:18 CEST 2011


Einar Ryeng:

> On Tue, May 24, 2011 at 11:36:16PM +0200, Trond Engen wrote:
>
>> I avdelinga for saker som plager meg er vi nå framme ved kaikanter.
>
> Ikke la dem plage deg - ta igjen!

De er sterkere enn de ser ut til.

>> Det virker ikke fornuftig at noe så menneskeskapt -- og viktig --
>> bare skal angis med natural=coastline (slik som f.eks. Vågen i
>> Bergen). Så i dag gikk jeg til det uhørte skritt å tegne linjer med
>> man_made=quay. Jeg har ikke kjent meg så rampete siden jeg begynte å
>> bruke tag'en bus_stop.
>
> Sort of enig, men hva gjør du med kystlinjen? Lar den være og slenger
> på en ekstra man_made-tag? Det høres fornuftig ut i så fall, siden det
> _er_ en kystlinje, og den _er_ menneskelaget.

På coastline har jeg klipt ut bitene det gjelder og lagt til en ekstra 
man_made=quay. Ferskvann kodes annerledes, med lukka omriss, så der har 
jeg lagt en ny strek oppå med man_made=quay som eneste opplysning.

>> I tillegg burde man sikkert oppgi material= og noe om
>> fortøyningsforhold -- og det gjelder for så vidt alle slags brygger.
>> Dybde, hvis man har sikre data. Hva er fornuftig?
>
> Du må jo gjerne oppgi alt du anser som relevant, men jeg tror ikke
> materialvalg kommer til å gjenspeiles på så mange kart.

Nei, jeg er generelt sett sløv med sånne detaljer. Det var derfor jeg 
skreiv "burde".

> Fortøyninger,  om det er gjestekai, hvor høy kaien er (dvs, snakker vi
> kaifor containerskip eller småbåter), etc vil sikkert bli brukt av
> noen.

Private=yes er vel greit. Mooring= et-eller-annet? Her må noen som kan 
noe om sjøfart si noe. Hva er vanlig? Kan vi bruke fartøyklasser?

Det er også kaiaktige konstruksjoner som ikke har båtfester, men f.eks. 
en promenade eller park. Jeg vil mene at det likevel er ei kai, men at 
vi opplyser at det ikke kan fortøyes der. mooring=0? Men her burde 
sjøkartfolket ha kjørt opp løypa allerede.

> Om det er lett å fikse kan vi sikkert lure openstreetmap.no-folkene
> til å tegne kaikanter ulikt andre kystlinjer, f.eks. med en sort strek
> langs kanten.

Ja, det var noe slikt jeg forestilte meg.

-- 
Trond Engen


More information about the kart mailing list