[NUUG kart] Historiske kart (ferdig versjon :)

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Wed May 25 21:54:11 CEST 2011


2011/5/24 Edward Welbourne <eddy at opera.com>

> Hvis du har et opprinelig kopi kommer det sikkert ut fra
> åndsverksvernet; men de som publiserer noe nesten altid gjøre noen
> endring i detaljer i hvert nytt oppgave.  Så får de åndsverksrett i
> endringene.
>

Men dette er fortsatt feil. Å kopiere noe gir deg ikke opphavsrett til noe,
selv om det er vanskelig og mye jobb å kopiere. Opphavsrett er knyttet til
verkshøyde, som krever et minimum av kreativitet.

Du kan, for eksempel, se Wikipedias retningslinjer:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Public_domain#Derived_works_and_restorations_of_works_in_the_public_domain

Riktignok siterer de amerikansk juss, men i grove trekk er kravet til
verkshøyde det samme.

Åndsverksloven har følgende muligheter for vern:
Opphavsrett (krever verkshøyde)
Vern av fotograifske bilder (mindre krav til kreativitet, svakere vern)
Databasevern

Det kan være greit å holde tunga litt rett i munnen her.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20110525/2cdbed3e/attachment.htm 


More information about the kart mailing list