[NUUG kart] Bussholdeplasser Østlandet (Trafikanten import)

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Wed May 25 23:56:54 CEST 2011


2011/5/25 Bjørn Kvisli <bjorn.kvisli at gmail.com>:

> Jeg ser at Røyken og Hurum nå er godt dekket med
> holdeplasser fra Trafikantens data.

jeg laget også relasjoner av flere av bussrutene.
hvis du kjenner rutene er det fint med en kontroll av disse.


> Jeg kunne klare å rette mange av disse navnene ved hjelp
> noe av lokalkunnskap og Vestikens web-sider. Kan jeg bruke
> disse web-sidene som kilde?  Skal det isåfall oppgis?

ikke uten eksplisitt tillatelse for bruk, tror jeg.
men du må da kunne se på rutetabellen for å friske på hukommelsen uten
at det er videreformidling av åndsverk?
kanskje beholde det andre navnet som alt_name der dette er naturlig?


More information about the kart mailing list