[NUUG kart] Bussholdeplasser Østlandet (Trafikanten import)

Kjell Arne Olsen kjarnol at gmail.com
Thu May 26 00:18:07 CEST 2011


2011/5/25 Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>

> 2011/5/25 Bjørn Kvisli <bjorn.kvisli at gmail.com>:
>
> > Jeg ser at Røyken og Hurum nå er godt dekket med
> > holdeplasser fra Trafikantens data.
>
> jeg laget også relasjoner av flere av bussrutene.
> hvis du kjenner rutene er det fint med en kontroll av disse.
>
>
> > Jeg kunne klare å rette mange av disse navnene ved hjelp
> > noe av lokalkunnskap og Vestikens web-sider. Kan jeg bruke
> > disse web-sidene som kilde?  Skal det isåfall oppgis?
>
> ikke uten eksplisitt tillatelse for bruk, tror jeg.
> men du må da kunne se på rutetabellen for å friske på hukommelsen uten
> at det er videreformidling av åndsverk?
> kanskje beholde det andre navnet som alt_name der dette er naturlig?
>
> Nå skal jeg ikke uttale meg på vegne av mine ærede kolleger i Vestviken,
men den tillatelsen er nok ganske uproblematisk å få. Det er VKT som er
kilden til Trafikantens data, så de burde også være like. Alle
fylkeskommunene/administrasjonsselskapene ble orientert/oppfordret til å
komme med evt motforestillinger før "frisleppet" og såvidt jeg vet kom det
ingen motforestillinger.

Og i Hedmark er det vel ca 10 år siden vi utleverte holdeplassdataene våre
første gang ;-)

Kjell Arne
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20110526/f8d5d5f7/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list