[NUUG kart] Støtte for markør på openstreetmap.no

Kai Stian Olstad kart at olstad.com
Sun May 29 02:34:12 CEST 2011


openstreetmap.org har mulighet for å vise en markør på angitt posisjon 
ved å sette en m foran lat og lon slik som dette
http://www.openstreetmap.org/?mlat=59.91704&mlon=10.72752&zoom=17&layers=M

Er dette noe som kommer til openstreetmap.no?

-- 
Kai Stian Olstad


More information about the kart mailing list