[NUUG kart] Hva trengs for at en kommune skal kunne donere kartdata den eier til OSM?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon May 30 15:06:54 CEST 2011


For å forstå litt mer om hva slags vilkår kommuner som er med i Norge
digitalt må forholde seg til, har jeg bedt om innsyn i avtalene mellom
en tilfeldig valgt kommune (Arendal) og Norge digitalt.  Håpet er å
forstå mer om hva en kommune må gjøre for å kunne donere kartdata til
OpenStreetmap.

Første dokument er nå mottatt, og lagt ut på
<URL: http://www.nuug.no/pub/offentliginnsyn/from-Arendal/ >.

Det henviser til avtaleverk som ligger tilgjengelig fra
<URL: http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Om_oss/Avtaler_og_dokumenter/ >,
og selve det signerte dokumentet er tilgjengelig under tittelen
"Mal for avtaledokumentet (Word)".

Har bedt om innsyn i vedleggene også, samt dokumentasjon om hvordan
"medlemsavgiften" beregnes for Arendal.

Tenkte dette kunne interessere flere.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list