[NUUG kart] OSM Tyskland med ny webside

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Thu Nov 24 08:55:50 CET 2011


2011/11/23 Guttorm Flatabø <post at guttormflatabo.com>:

> Eg likar det, men det er jo mykje meir arbeid å vidlikehalde, og arbeidet
> trengs eigentleg meir på wikien (både på engelsk og norsk).

En kan tenke et slik format (tekst og thumbnails) som mal for
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Main_Page ?

Jeg er enig med Karl Ove også: Av og til har jeg lyst til å
fjerne/forenkle menyen øverst på .no. En god wiki-startside på norsk
kan antagelig brukes istedetfor "Informasjon".


More information about the kart mailing list