[NUUG kart] Secondary i Oslo

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Tue Sep 13 13:13:59 CEST 2011


Hei!

I Oslo har jeg slitt litt med hva som skal være secondary, eller tilsvarende
de uskiltede fylkesvegen i andre fylker, men jeg vet ikke om det har kommet
noen form for konsensus uten at jeg har fått det med meg.

Mitt forslag er å bruke Oslo kommunes liste over veger i vegklasse 1:
http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/article.php?articleID=118472&categoryID=28779

Dette ser ut til å passe bra med uskiltede fylkesveger ellers og, så vidt
jeg kan se, omfatter den alle veger som fortsetter til Oslos grense og blir
fylkesveg på motsatt side av grensa.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20110913/18e8f7d0/attachment.html 


More information about the kart mailing list