[NUUG kart] Sykkelruter i marka

Espen Isaksen espen at espenpost.com
Fri Apr 6 21:51:47 CEST 2012


Jeg har ikke kikke mye på det, men det lille jeg har sett på det så synes
jeg det var vanskelig å tagge stier som er gode å sykle på for "vanlige
folk". Enten var det juridiske hensyn som du nevner Vidar eller så var det
mye basert på generell kvalitet på stien, men jeg følte ikke at det var
standarisert på hvilke tagger som bør brukes for å få skikkelig
ruteberegning på disse stiene. Jeg antar at å satse på mtb:scale=0 er noe
av det bedre.

Hva tenker du er viktigst når det gjelder sykling i marka Vidar? Tagging
for "vanlige folk", tagging for stisyklister? Hvis førstnevnte er viktigst
kanskje ikke terrengsykkel.no for eksempel. Men Syklistenes landsforbund er
sikkert interessert i å skape litt blest for å få bedre data.

Espen
2012/4/2 Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>

> Jeg har frem til nå oppfordret Skiforeningen om å frislippe sine data
> over sykkelruter i Marka. Etter å ha prøvd en slik rute i går med mål
> å ha en trivelig lettsyklet tur på grus og "doubletracks" har jeg
> innsett at dette er noe vi ikke ønsker oss som navigasjonsgrunnlag i
> OpenStreetMap. I dette rutenettet inngår det strekk som bare er egnet
> til skiløype om vinteren; ujevnt underlag og gjørme er et stikkord.
> Selv ikke som spesielt interessert stisyklist ser jeg noe verdi i
> enkelte av deres strekk.
>
> Noen av Skiforeningens strekk er skiltet "trillesti", dvs at tanken er
> at man her triller sykkelen, men det er ikke påbudt å gjøre det, så
> hvilken bicycle-merkelapp passer for å indikere det? bicycle=dismount
> har juridisk betydning og benyttet i naturreservat med
> ferdselsrestriksjonen "Sykling forbudt" (jeg har her tolket det slik
> at det ikke er begrensinger på å trille, slik som bicycle=no ville
> indikere). Synes dere dette er en riktig tolking?
>
> Ellers kan en slik eksempelvis tagges smoothness=very_horrible,
> surface=mud, mtb:scale kan også settes til en passende verdi.
>
> Hvordan angripe sykling i Marka for vanlige sykler videre?
> Arrangere en distribuert dugnad via terrengsykkel.no, Twitter, e.l. i
> gjennom sommeren?
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>-- 
Mer om meg på:
http://about.me/espenisaksen
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120406/4fce740b/attachment.html 


More information about the kart mailing list