[NUUG kart] Sykkelruter i marka

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Sun Apr 8 11:18:26 CEST 2012


On Fri, Apr 6, 2012 at 9:51 PM, Espen Isaksen <espen at espenpost.com> wrote:
> Jeg har ikke kikke mye på det, men det lille jeg har sett på det så synes
> jeg det var vanskelig å tagge stier som er gode å sykle på for "vanlige
> folk". Enten var det juridiske hensyn som du nevner Vidar eller så var det
> mye basert på generell kvalitet på stien, men jeg følte ikke at det var
> standarisert på hvilke tagger som bør brukes for å få skikkelig
> ruteberegning på disse stiene. Jeg antar at å satse på mtb:scale=0 er noe av
> det bedre.

Da må vi lage en oversikt over taggingen. Vi kan ta utgangspunkt i noe
vi laget i wikien ifm sykkel i Oslo i fjor.


> Hva tenker du er viktigst når det gjelder sykling i marka Vidar?

underlag/vanskelighetsgrad. (surface, mtb:scale, smoothness)

vanlige folk:
surface={paved,gravel,compacted}
mtb:scale=0
smoothness=excellent-bad

terrengrittsyklister:
surface={unpaved,gravel,compacted,ground}
mtb:scale<=1
smoothness=intermediate-horrible

dedikerte stisyklister:
surface!={sand,mud}
mtb:scale<=5
smoothness=bad-impassable

det blir en tabell...


> Tagging for "vanlige folk", tagging for stisyklister? Hvis førstnevnte er viktigst
> kanskje ikke terrengsykkel.no for eksempel. Men Syklistenes landsforbund er
> sikkert interessert i å skape litt blest for å få bedre data.

Sende ut en annonsering til aktuelle organisasjoner og
friluftsetater/kommuner og oppfordre til å bidra? Si litt om hvorfor
(rutingstjeneste, opencyclemap, tilgjengelige apper).


More information about the kart mailing list