[NUUG kart] Gate- og vegnamn i Bergen

Øystein Steimler oystein at nyvri.net
Thu Apr 12 21:38:27 CEST 2012


Hepp!

On 4/11/12 5:52 PM, Karl Ove Hufthammer wrote:
> ty. den 10. 04. 2012 klokka 22.06 (+0200) skreiv Gnonthgol:
>>> Gjort. Her er dei gatenamna som *finst* i den offisielle
>>> gatetabellen for Bergen, men som ikkje er lagde inn i OSM enno:

>>> Då er det berre å bruka sommaren gatelangs på gatejakt … :)
>>
>> Har du ei oppdatering på denne lista?

La inn disse gatene:

> Alvehaugen
> Nedre Banesmauet
> Petedalsflaten
> Shetlands-Larsens brygge


.øs


-- 
Øystein F Steimler -- oystein nyvri net

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 267 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120412/d88958c8/attachment.pgp 


More information about the kart mailing list