[NUUG kart] Bussruter; tilgjengelig info og hvordan tagge?

Mats Taraldsvik mats.taraldsvik at gmail.com
Tue Apr 24 09:40:54 CEST 2012


Takk, da skal jeg se på det!

Jeg ser at de rutene jeg husker (81A, 81B) som går over Tømteveien, 
Sofiemyr, ligger i oversikten din, men uten holdeplasser. Noen spesielle 
regler jeg trenger å tenke på når jeg retter opp dette, eller følger det 
internasjonal (les: osm-wiki, routes) norm?

Mats

On 04/23/2012 09:54 PM, Vidar Gundersen wrote:
> Trafikanten (nå Ruter) friga tilgang til sitt API, så derfra hentet vi 
> bussholdeplasser fra 8 fylker på Østlandet (ref peker på deres id'er i 
> Nasjonalt holdeplassregister). Trafikanten hadde bare ett stopp for 
> steder med samme navn, som på Carl Berners plass, hvor det i 
> realiteten er flere steder for de ulike rutene og retningene at 
> bussene stopper. route_ref inneholder rutenummer, slik at det er lett 
> å finne igjen holdeplassene og knytte de til en relasjon. For ruter 
> som ikke har eksplisitte navn ble vi enige om å bruke to=, via=, from= 
> istedetfor name="fra sted – til sted".
>
> Alle bussrutene vises i en oversikt jeg har laget over alle 
> relasjonsruter på OSM i Norge, her: http://www.vidargundersen.com/routes/
> Der finner du sikkert eksempler på bussruter som er godt tagget. 
> 20-bussen kanskje.
>
> http://labs.trafikanten.no/aapne-data.aspx
>
> Flytt gjerne unøyaktige/feilplasserte bussholdeplasser. Endre da 
> source til feks source=Bing;Trafikanten evt source=Bing, 
> source:ref=Trafikanten. Jeg husker ikke helt hvilken praksis vi landet 
> på her.
>
>
>
> On Mon, Apr 23, 2012 at 12:26 PM, Mats Taraldsvik 
> <mats.taraldsvik at gmail.com <mailto:mats.taraldsvik at gmail.com>> wrote:
>
>   Jeg har tittet litt på osm-wikien (eng), for å se på relasjoner og
>   bussruter. I mitt lokalområde, som jeg har fått jobbet litt på i det
>   siste, ser jeg at en del (men ikke alle) bussholdeplasser er på plass.
>   Det er dog en del bussruter som mangler, og jeg vil gjerne legge
>   til disse.
>
>   På Sofiemyr ser jeg at rute 907 ser ut til å være komplett med
>   relasjoner og allting, så det kan jeg antakelig bruke som
>   eksempel. Det
>   står et ref, kilde Trafikanten og source:date -- er det data vi kan
>   bruke fra trafikanten her? hvor finner jeg disse/er de
>   tilgjengelig i et
>   api, og er selve holdeplassene koordinatbestemt (noen steder er de
>   unøyaktige, skal jeg flytte disse, da Bing-ortofoto ser ut til å være
>   pålitelig)?
>
>   Mvh,
>   Mats Taraldsvik
>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120424/fe310563/attachment.htm 


More information about the kart mailing list