[NUUG kart] Hamborgstrømskogen i Drammen

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Thu Apr 26 09:32:19 CEST 2012


path: Stien har blitt til ved bruk.
footway: Stien er etablert ved graving påfyll av masse, grusdekke,
etc. Egnet for barnevogn, rullestol, osv.

Flere av "spaserstiene" i Hamborgstrømskogen passer veldig godt til sistnevnte.

bicycle=no hvis forbudt å sykle.
bicycle=dismount hvis lov å trille sykkelen.
Jeg er usikker på hva som er best av de to over i steder med
sykkelforbud. Det er vel få steder man kan nekte folk å trille en
sykkel.

Vanskelighetsgrad angis med mtb:scale, sac_scale, surface eller smoothness.


On Thu, Apr 26, 2012 at 9:21 AM, Robert Nordan <rpvn at robpvn.net> wrote:

> Relatert til det så har jeg lurt litt på hva som er gjengs tagging av
> stier man ikke kan sykle på:
> Hvis sykling er praktisk mulig men forbudt, burde alle stiene gjøres om
> til highway=footway, eller til highway=path med bicycle=no? Hvis sykling
> er teoretisk lov men praktisk umulig på en kronglete sti (i motsetning
> til urbane footways som brukes i wikien som eksempel), er det da path
> eller footway?


More information about the kart mailing list