[NUUG kart] Hamborgstrømskogen i Drammen

Kjell Arne Olsen kjarnol at gmail.com
Thu Apr 26 10:04:22 CEST 2012


Jeg prøver å bruke mtb_scale mest mulig. Ellers enig med Vidar og Vegard. Å
bruke footway i stedet for path ut fra "tilfeldige" personers vurdering av
hvor praktisk det er å sykle fører oss bare på ville veier.

Kjell Arne

On Thu, Apr 26, 2012 at 9:49 AM, <vegard at engen.priv.no> wrote:

> Dette er grunn til at jeg - tross problemene med tidligere bruk av tagen -
> har begynt å tagge
> med highway=path. Så kjører jeg på tilstrekkelige sac_scale-tagger. Og
> bicycle=no hvis
> sykling er forbudt, etc. Og mtb_scale for å beskrive vanskelighetsgraden
> for sykkel - skjønt det
> domenet har ikke jeg beveget meg i....
>
> - Vegard
>
> On Thu, Apr 26, 2012 at 09:32:19AM +0200, Vidar Gundersen wrote:
> > path: Stien har blitt til ved bruk.
> > footway: Stien er etablert ved graving påfyll av masse, grusdekke,
> > etc. Egnet for barnevogn, rullestol, osv.
> >
> > Flere av "spaserstiene" i Hamborgstrømskogen passer veldig godt til
> sistnevnte.
> >
> > bicycle=no hvis forbudt å sykle.
> > bicycle=dismount hvis lov å trille sykkelen.
> > Jeg er usikker på hva som er best av de to over i steder med
> > sykkelforbud. Det er vel få steder man kan nekte folk å trille en
> > sykkel.
> >
> > Vanskelighetsgrad angis med mtb:scale, sac_scale, surface eller
> smoothness.
> >
> >
> > On Thu, Apr 26, 2012 at 9:21 AM, Robert Nordan <rpvn at robpvn.net> wrote:
> >
> > > Relatert til det så har jeg lurt litt på hva som er gjengs tagging av
> > > stier man ikke kan sykle på:
> > > Hvis sykling er praktisk mulig men forbudt, burde alle stiene gjøres om
> > > til highway=footway, eller til highway=path med bicycle=no? Hvis
> sykling
> > > er teoretisk lov men praktisk umulig på en kronglete sti (i motsetning
> > > til urbane footways som brukes i wikien som eksempel), er det da path
> > > eller footway?
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
> --
> - Vegard Engen, member of the first RFC1149 implementation team.
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120426/194a6537/attachment.htm 


More information about the kart mailing list