[NUUG kart] Hamborgstrømskogen i Drammen

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Apr 26 10:52:00 CEST 2012


[Vidar Gundersen]
> Drammen kommune har definert Hamborgstrømskogen som park for å komme
> rundt allemannsretten i Friluftsloven for å kunne forby sykling i
> området.

Dette syntes jeg hørtes så merkelig ut at jeg måtte undersøke det litt
nærmere.  F.eks. er jeg nysgjerrig på hvem som kan "komme rundt
allemannsretten i Friluftsloven", og om det holder å påstå at noe er en
park for å komme rundt allmuens rett til å bruke utmark.

Jeg finner
<URL: http://www.drammen.kommune.no/no/Tjenester/Kultur-fritid-og-idrett/Friluftsliv/Friomrade/Hamborgstromskogen/ >
som forteller at "Hamborgstrømskogen ble, sammen med Bragernesåsen,
regulert til kulturvernområde i mai 2008 for å sikre de bynære natur- og
kulturområdene."

Finner også årsmelding 2012 for Drammen kommune,
<URL: http://www.drammen.kommune.no/Documents/Organisasjon%2520og%2520ledelse/%25C3%2585rsmelding/ARSMELDING%25202010%2520Drammen%2520kommune%2520med%2520forside%2520og%2520bakside.pdf >,
som forteller at "Ny reguleringsplan for Bragernesåsen,
Hamborgstrømskogen m.m. ga mandat til ferdigstillelse av en
skjøtselsplan for området. Skjøtselsplanen har vært under utarbeiding i
2010 og er lagt ut på høring med frist for uttalelser i januar 2011."

Men den beste forklaringen finner jeg på
<URL: http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=851169 >
som forteller at §2 i friluftslovens utmarkstilgang kan begrenses hvis
"kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel
på nærmere angitte strekninger. Kommunens vedtak må stadfestes av
fylkesmannen.".

JFYI.
-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list