[NUUG kart] Hamborgstrømskogen i Drammen

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Apr 26 11:05:56 CEST 2012


[Vidar Gundersen]
> Konkluderer du da med at det er reservat taggingsmessig, dvs
> boundary=protected_area, samme som brukt på Markagrensa, og ikke
> leisure=park? Dette rendres ikke på vanlig OSM Mapnik.

Jeg klarte ikke konkludere, må jeg innrømme.  Fant ikke nok
informasjon om hva som hadde skjedd i 2011 til å forstå om status var
endret, og heller ingen primærkilde for avtalen mellom kommune og eier
som kreves for å fravike friluftsloven.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list