[NUUG kart] Hytter i turområde (lågfjellsområde)

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Mon Apr 30 12:57:00 CEST 2012


Jeg er enig med Håkon og Sverre.
Kan du legge til tourism=cabin for å skille de fra kaféer i urbane strøk?

Betjent hytte/fjellstue: tourism=alpine_hut | tourism=guest_house
Proviantert/selvbetjent hytte[1]: tourism=cabin & service=self
Ubetjent hytte[1]: tourism=cabin & service=no
Dagsturhytte (med servering): tourism=cabin & amenity=cafe|restaurant
Åpen koie/nødbu/rastebu: tourism=cabin & access=permissive|emergency

En rendring kan da benytte det til å f.eks. vise Skullerudstua ved
lavere zoom enn kaféene man finner i nærliggende bebyggelse, på samme
måte som hiking=yes modifiserer amenity=parking til "utfartsparkering"
eller amenity=place_of_worship til "sportskapell".

[1]: krever typisk nøkkel/kort/kode for adgang


More information about the kart mailing list