[NUUG kart] Sporsluser

Espen Isaksen espen at espenpost.com
Thu Aug 16 16:35:47 CEST 2012


Sånne har i alle fall jeg aldri sett før :-)

Espen2012/8/16 Gorm E. Johnsen <nuug at gorm.cc>:
> Godtfolk
>
> I stavanger finnes det en del slike sporsluser: I en lite traffikert gate
> og Avstengt sidevei til en innfartsåre
>
> Jeg har ikke fått merket alle enda men her er men her er noen gamle tall:
> http://taginfo.openstreetmap.org/tags/barrier=sump_buster
>
> Jeg tagger dem altså med barrier=sump_buster og legger gjerne til foot=yes
> og bicycle=yes for å 'hjelpe' på routing.
> Jeg har fått bekreftet at det er tillatt å passere over sporsluser med alle
> kjøretøy som ikke blir fysisk hindret av den (selvsagt med mindre det er
> andre skilt som sier noe annet).
>
> Underskiltet til blindveisskiltet er ikke et nasjonalt 'godkjent' skilt, men
> noe Stavanger kommune har fått laget.
>
> Så er spørsmålet: Er disse like utbredt i resten av landet, eller er de et
> Stavanger-fenomen?
>
> Gorm E. Johnsen
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>-- 
Mer om meg på:
http://about.me/espenisaksen
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen


More information about the kart mailing list