[NUUG kart] Fwd: VS: Import av administative områder frå kartverket sitt N2000 kart til OpenStreetMap

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Tue Aug 21 19:28:21 CEST 2012


Fikk svar frå kartverket i dag. \o/ Berre to veker etter første henvendelsen. Eg ser ingen grunn til å vente med å importere N2000. Dersom det ikkje er nokon innvendingar sender eg ei melding til imports at osm.org , lagar ein importkonto og startar med importen.

Videresendt melding:

> Fra: Øystein Dokken <Oystein.Dokken at kartverket.no>
> Dato: 21. august 2012 10.45.35 GMT+02.00
> Til: "gnonthgol at gmail.com" <gnonthgol at gmail.com>
> Kopi: kundesenter <kundesenter at kartverket.no>, Kristoffer Kristiansen <Kristoffer.Kristiansen at kartverket.no>
> Emne: VS: Import av administative områder frå kartverket sitt N2000 kart til OpenStreetMap
> 
> Hei
>  
> Viser til mail sendt Kartverket den 16. august angående administrative grenser i N2000 Kartdata.
>  
> Kartverket har en rekke databaser tilpasset ulike målestokksområder. N2000 Kartdata har et innhold og en generalisering tilpasset presentasjon i målestokksområdet 1:1,5 mill til 1:3 mill. For å få de administrative grensene til å harmonere med øvrig kartinformasjon blir også disse generalisert. Til denne generaliseringen har vi benyttet programvaren ArcInfo og kommandoen ”Generalize” og satt ”Maximum allowable offset” til verdiene for pointremove som følger:
>  
> Grenselinjer som ikke følger naturlige fenomener: 500m
> Grenselinjer som følger naturlige fenomener: 300m

Så me veit at N2000 er nøyaktig til 500m. Dette er ganske nyttig når me skal gjere ein import for å sjå kvar osm har bedre data (for eksempel i byar og ved grensa).

>  
> Deretter er grenselinjene gått over manuelt for å kontrollere/rette etter den automatiske generaliseringen.

Hmm, dette kan vere eit problem. Det eg ser i dei andre laga består denne "rettinga" i å flytte på punkta. Eg har ikkje sett eksempel på dette i kommunegrensene, men dersom osm og N2000 skiller meir enn 500m nokon plassar må me undersøke nermere.

>  
> Kilden for de administrative grensene er Matrikkelen og eiendomsgrensene her. Disse blir avledet til produktet 'Fylker og kommuner' som er tilpasset bruk i målestokk 1:5000. Et produkt som for øvrig alle landets kommuner og fylker har tilgang til og som blir benyttet i deres karttjenester.
>  
> Med vennlig hilsen
>  
>  
> 	
> Øystein Dokken
> Oppdragsansvarlig N50 Kartdata
> Kartdataseksjonen
> Landdivisjonen
> Tlf./mob.: 32 11 81 39 - 45 03 50 23
> E-post: oystein.dokken at kartverket.no
> 
> Tlf. sentralbord: 32 11 81 00
> Kundesenter: 08700 
> www.kartverket.no
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120821/e6badcc0/attachment.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 4450 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120821/e6badcc0/attachment.png 


More information about the kart mailing list