[NUUG kart] Prosjekt: "Forbedret GPS for synshemmede"

Daniel Scheidegger daniel at sikte.no
Mon Aug 27 14:19:08 CEST 2012


Hei

I dette prosjektet ønsker vi å finne ut hva som skal til for å gjøre
GPS-teknologi mer brukbart/nyttig for synshemmede. Vi vil blant annet
vurdere ønskelige geodata og kombinasjoner av GPS og annen teknologi.

Prosjektet har blant annet sett at utstyret som lages spesielt for
synshemmede har begrenset tilgang til kartmateriale som er hovedsakelig til
bilbruk. I denne forbindelsen foreslår jeg at man påvirker produsenter av
GPS mottakere for synshemmede til å ha mulighet å velge OpenStreetmap som
alternativ. Prosjektet har også mulighet å påvirke OSM til å ta i bruk
spesielle merker (tagger), slik at synshemmede og andre mennesker med
spesielle behov, har mest mulig utbytte av kartmaterialet. Det finnes
allerede prosjekter i andre land, som har tilrettelagt kartinformasjon i
SOM til funksjonshemmede brukere:

Eks:

* Accessible Routing: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Accessible_Routing

* http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Disabilities

 * http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Walking_Disability

I det ene prosjektet i USA har man benyttet seg av elever på videregående
skoler som ble utstyrt med GPS og kamera. Elevene kartla for eksempel
fotgjengeroverganger med akustisk signal samt fortau med lave kantsteiner
for rullestolbrukere, tilgjengelige togstasjoner etc.

Er det noen på denne e-postlisten som vet om det er gjort noe liknende i
Norge?


mvh Daniel
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120827/a2c2feed/attachment.html 


More information about the kart mailing list