[NUUG kart] Prosjekt: "Forbedret GPS for synshemmede"

Ola Njå Bertelsen olanja.bertelsen at geoinsight.no
Tue Aug 28 09:41:04 CEST 2012


Vet Harald Holone har jobbet med noe slikt innendørs. Det kan jo være noe interessant fra det han har publisert.
http://www.it.hiof.no/~haraldh/blog/publications.html

Han er foreleseren til studentene som er nevnt tidligere.


-Ola


27. aug. 2012 kl. 18:58 skrev Marius Geitle <geimas5 at gmail.com<mailto:geimas5 at gmail.com>>:

Ja,

Var en bachelor oppgave på HIOF

http://www.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/aktuelt/hogskoleavisa?%2Fnor%2Fhogskolen-i-ostfold%2Fforside%2F%3F=&displayitem=3182&module=news

Mvh,
Marius

From: kart-bounces at nuug.no<mailto:kart-bounces at nuug.no> [mailto:kart-bounces at nuug.no<mailto:bounces at nuug.no>] On Behalf Of Daniel Scheidegger
Sent: 27. august 2012 14:19
To: kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>
Subject: [NUUG kart] Prosjekt: "Forbedret GPS for synshemmede"

Hei
I dette prosjektet ønsker vi å finne ut hva som skal til for å gjøre GPS-teknologi mer brukbart/nyttig for synshemmede. Vi vil blant annet vurdere ønskelige geodata og kombinasjoner av GPS og annen teknologi.
Prosjektet har blant annet sett at utstyret som lages spesielt for synshemmede har begrenset tilgang til kartmateriale som er hovedsakelig til bilbruk. I denne forbindelsen foreslår jeg at man påvirker produsenter av GPS mottakere for synshemmede til å ha mulighet å velge OpenStreetmap som alternativ. Prosjektet har også mulighet å påvirke OSM til å ta i bruk spesielle merker (tagger), slik at synshemmede og andre mennesker med spesielle behov, har mest mulig utbytte av kartmaterialet. Det finnes allerede prosjekter i andre land, som har tilrettelagt kartinformasjon i SOM til funksjonshemmede brukere:
Eks:
* Accessible Routing: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Accessible_Routing
* http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Disabilities
 * http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Walking_Disability
I det ene prosjektet i USA har man benyttet seg av elever på videregående skoler som ble utstyrt med GPS og kamera. Elevene kartla for eksempel fotgjengeroverganger med akustisk signal samt fortau med lave kantsteiner for rullestolbrukere, tilgjengelige togstasjoner etc.
Er det noen på denne e-postlisten som vet om det er gjort noe liknende i Norge?

mvh Daniel
________________________________
This e-mail has been scanned for viruses by Comendo Norge AS<http://www.comendo.no>.
________________________________
_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


****************************************************************************
This e-mail has been scanned for viruses by http://www.comendo.no
****************************************************************************

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120828/da63c78a/attachment.htm 


More information about the kart mailing list