[NUUG kart] Falske buss- og T-banelinjer

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Tue Feb 14 10:01:20 CET 2012


Utfordringen er å finne den virkelige personen bak brukeren altså.
Hvilke muligheter har vi til å få tak i IP-adresse, hjemmekoordinat
vedkommende har lagt inn, etc.?
Har norske ISP'er vært behjelpelige ovenfor Wikipedia i slike tilfeller?


2012/2/14 Guttorm Flatabø <post at guttormflatabo.com>:
> kan det faktisk hjelpe å ringe han og rett å slett forklare at det
> han gjer er gale, [..] frå tidleg
> Wikipedia-tid så har det blitt gjort med god effekt der.


More information about the kart mailing list