[NUUG kart] Falske buss- og T-banelinjer

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Thu Feb 16 23:04:48 CET 2012


2012/2/16 Guttorm Flatabø <post at guttormflatabo.com>:
> Utruleg lite og dårleg informasjon om brukarblokkering. Kvalitetskontroll er
> i det heile eit svakt punkt på OSM, eg saknar diskusjonssider og
> brukardiskusjon, alt for mykje er spreidd på epostlister og eksterne verkty.

antagelig fordi vandalisme ikke har vært noe stort problem på OSM?
jeg er glad det er lav terskel for å bidra. den skulle gjerne vært
lavere. (feks smartphone app som tracer automatisk hvis man beveger
seg et sted det ikke finnes ways fra før -- kanskje det finnes for alt
jeg vet.)

etterhvert vil vi trenge gode visuelle differ og verktøy for
reversering og gjenoppretting.

apropos terskel: har Potlatch en god mekanisme for å advare folk om at
sammenslåing av ways fører til konflikter for tagger og relasjoner?
relasjoner er ukjent og skremmende for nybegynnere.


> Reknar med at denne første blokkeringa er meint som ei åtvaring(?) Dersom
> det einaste han treng gjere for å fortsette er å logge inn att, er eg redd
> «spelet» vil halde fram.

ja, selvfølgelig. helt nytteløst.
vedkommende er ute etter å gjøre skade:
- alt er gjort "riktig": lagt til nye riktige busstopp,
  justert veier etter Bing sat, splittet ways, tagget relasjoner korrekt.
- valgt rutenummer som passer inn i mønsteret for gitt fantasirute.
- påstår at er 13 år (og dermed under strafferettslig lavalder)

vedkommende hadde vært en god bidragsyter dersom datagrunnlaget ikke
var fantasi.
og ingen av oss har hatt tid til å rette opp skadeverket hans.
det er lett å slette relasjonene, men node-redigeringene bør antagelig
sjekkes også.

hmm, kanskje jeg skal fortsette arbeidet mitt uten å dele data.


More information about the kart mailing list