[NUUG kart] Hjertestartere

Magne Mæhre magne at samfundet.no
Wed Feb 22 10:26:55 CET 2012


On 02/21/2012 12:07 PM, Jarlmos wrote:
> På TED-talks er det en interessent foredrag om å ha samlet informasjon om hjertestartere. Det burde være noe for OSM.

Det er en proposed feature for medical=aed :
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/automated_external_defibrillator

Selv heller jeg mer til at det bør være
emergency=aed  eller emergency=defibrillator

En detalj som kanskje burde vært med er availability.
Det finnes AED i resepsjonen her på jobb, men du kan ikke
komme inn utenfra annet enn mellom 07:00 og 16:30.  Den vil
altså ikke være tilgjengelig for folk i nærområdet på
kvelds- og nattestid.

--Magne


More information about the kart mailing list