[NUUG kart] Ladestasjoner for el-biler

Håkon Stordahl hakon at stordahl.org
Sun Feb 26 01:03:38 CET 2012


On Sun, 26 Feb 2012 00:10:44 +0100, Kai Stian Olstad wrote:

> On 25.02.2012 23:51, Håkon Stordahl wrote:
>> Men jeg har ikke undersøkt saken noe særlig. Mulig det f.eks. er 
>> andre
>> måter å tagge ladestasjoner på, men det vet jeg ikke.
>
> Her er noen av dem og tallet indikerer antallet:
>
> $ egrep "fuel:ele|charging" norway.osm | sort | uniq -c
>    1 		<tag k="amenity" v="charging_station" />
>    2 		<tag k="amenity" v="ev_charging" />
>    1 		<tag k="fuel:electricity" v="fastcharging" />
>    1 		<tag k="fuel:electricity" v="no" />
>    6 		<tag k="fuel:electricity" v="yes" />

Ok, takk for tips. Her er en mulighet for å finne alle disse (men det
hadde vært kjekt med en enklere måte):

osmosis \
 --rb norway.osm.pbf --node-key-value keyValueList=amentiy.charging_station outPipe.0=a \
 --rb norway.osm.pbf --node-key-value keyValueList=amenity.ev_charging outPipe.0=b \
 --rb norway.osm.pbf --node-key keyList=fuel:electricity outPipe.0=c \
 --merge inPipe.0=a inPipe.1=b outPipe.0=d \
 --merge inPipe.0=c inPipe.1=d --wx ladestasjoner.osm

Jeg har lagt ved resultatfila i tilfelle den er til hjelp. Denne
inkluderer også fuel:electricity=no men det kan vel være verdt å sjekke
statusen på den også.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ladestasjoner-20120225.osm
Type: application/xml
Size: 3258 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120226/e46ab82d/attachment-0001.xml 


More information about the kart mailing list