[NUUG kart] gpsbabel

Bjørn Kvisli bjorn.kvisli at gmail.com
Sun Feb 26 11:05:16 CET 2012


	Jeg er litt i tvil om gpsbabel gjør dette riktig for meg. Jeg tenker på 
source:url og source:date. Skal resultatetet bli slik som nedenfor når jeg 
konverterer til osm-fil?

gpsbabel -w -i gpx -f /home/bjorn/Downloads/ladestasjoner.gpx -o 
osm,tagnd=amenity:charging_station;source:ladestasjoner.no;source:ref:www.ladestasjoner.no/2009/10/na-
kan-du-ogsa-laste-ned-ladestasjoner.html;source:date:20120224 -F 
/home/bjorn/Downloads/ladestasjoner.osm


<node id='-1' visible='true' lat='58.7796000' lon='5.6260000'>
  <tag k='created_by' v='GPSBabel-1.4.2'/>
  <tag k='name' v='Jærhagen Kjøpesenter'/>
  <tag k='note' v='Jærhagen Kjøpesenter'/>
  <tag k='amenity' v='charging_station'/>
  <tag k='source' v='ladestasjoner.no'/>
  <tag k='source' v='ref:www.ladestasjoner.no/2009/10/na-kan-du-ogsa-laste-
ned-ladestasjoner.html'/>
  <tag k='ref' v='www.ladestasjoner.no/2009/10/na-kan-du-ogsa-laste-ned-
ladestasjoner.html'/>
  <tag k='source' v='date:20120224'/>
  <tag k='date' v='20120224'/>
 </node>


More information about the kart mailing list