[NUUG kart] gpsbabel

Bjørn Kvisli bjorn.kvisli at gmail.com
Sun Feb 26 16:34:20 CET 2012


 Søndag 26. februar 2012 15.06.28 skrev Vidar Gundersen :
> Har du prøvd slik?
> 
> ,tagnd=amenity:charging_station;source:ladestasjoner.no;"source:ref":www.la
> destasjoner.no/2009/10/na-
> kan-du-ogsa-laste-ned-ladestasjoner.html;"source:date":20120224
> 
> Alternativt kan du benytte _ og erstatte for alle noder i JOSM før
> opplasting.
>
Jeg måtte bruke underscore og rette fila etterpå
> Jeg er usikker på om http:// er nødvendig for OSM applikasjoner, så
> kanskje det bør med?
> 
OK. jeg la inn det også etterpå fordi gpsbabel tolker kolon som den vil.

> 2012/2/26 Bjørn Kvisli <bjorn.kvisli at gmail.com>:
> > gpsbabel -w -i gpx -f /home/bjorn/Downloads/ladestasjoner.gpx -o
> > osm,tagnd=amenity:charging_station;source:ladestasjoner.no;source:ref:www
> > .ladestasjoner.no/2009/10/na-
> > kan-du-ogsa-laste-ned-ladestasjoner.html;source:date:20120224 -F
> > /home/bjorn/Downloads/ladestasjoner.osm


More information about the kart mailing list