[NUUG kart] Forslag om tagging av returpunkt

Tormod Nygård tormod at sug.no
Wed Feb 29 09:32:55 CET 2012


On Sun, 2012-02-26 at 17:10 +0100, Karl Ove Hufthammer wrote:
> Info om korleis ein skal tagga returpunkt (papirkonteinarar,
> gjenbruksstasjonar &c.) står på
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity%3Drecycling
> 
> Taggsystemet der er svært finkorna, og for kvar konteinar i Norge vil me
> typisk ha fleire taggar, så eg foreslår me lagar ei lita oversikt
> tilpassa norske forhold på
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features
> 
> I Norge har me so vidt eg veit tre typar returpunkt for avfall:
> 
> – glas og metall
> – papp og papir
> – plast

...

Vil bare minne om at det også finner innsamlingsplasser der de tar i mot
alt av søppel. I kommunen vår står det to containere på
oppsamlingsplassene. En for glass og metall og en for alt annet. I
tillegg er det egne anviste plasser for spesialavfall som batterier og
dekk, dette finnes i en av mine nabokommuner.


Med vennlig hilsen
Tormod Nygård
More information about the kart mailing list