[NUUG kart] Overgang til ODbL

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Thu Jan 19 11:50:46 CET 2012


2012/1/19 Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>:
> Liste over alle bidragsytere i Norge, fargelagd etter status. Dei gule
har ikkje svart.
> http://www.odbl.de/norway.html

Kjapt sammendrag (sortert websiden i regneark):

Folk som har laget relasjoner. Jeg kan sjekke hva disse relasjonene er.

   User uid ODbL OSM merit nodes ways relations last edit stario 171960 0
349 209 20 2 09.03.2011 Btd 11840 0 3517 2117 276 1 03.11.2008 Vegard
Edvardsen 55120 0 1582 1007 111 1 02.12.2010 gekoh 32382 0 1161 936 41 1
16.05.2008 TobiasN 178367 0 344 229 19 1 03.03.2011 Эзгард 261086 0 20 1
22.12.2010
Disse har mer enn 100 ways:

   User uid ODbL OSM merit nodes ways relations last edit demivee 74441 0
59321 40131 3838 16.11.2010 Espen11 161801 0 7870 3755 823 16.01.2010 TeH
6046 0 8470 6020 490 29.06.2010 JoW 14815 0 10164 8059 421 07.10.2008
HaraldS 44901 0 23866 22076 358 30.03.2010 twest 122827 0 18169 16759 282
24.03.2011 Btd 11840 0 3517 2117 276 1 03.11.2008 Markus B 49111 0 3201
2061 228 21.03.2011 Alamo 59588 0 11487 10422 213 03.10.2009 m1oluf 119130
0 3951 2981 194 06.07.2009 joloevaa 25100 0 5321 4401 184 15.04.2010
hjelmis 164642 0 4465 3620 169 28.09.2010 Selter Gast 72576 0 2012 1282 146
04.08.2009 H var 11786 0 4518 3948 114 15.05.2009 Vegard Edvardsen 55120 0
1582 1007 111 1 02.12.2010 UNKNOWN 0 0 3477 2932 109 15.01.2009 h4ck3rm1k3
131059 0 24255 23715 108 23.01.2011
Og disse har mer enn 1000 noder:

   drben06 68856 0 4112 4002 22 20.11.2008 Ole Kristoffer 198595 0 3347
3282 13 10.01.2010 sabergum 30568 0 2597 2322 55 12.11.2008 JackRyan 157 0
2184 2184 20.02.2006 wummpe 80749 0 2101 2086 3 26.07.2009 t_p 165635 0
1914 1519 79 30.05.2010 Arnor 60858 0 1637 1512 25 14.01.2009 Zappza 83426
0 1632 1497 27 02.11.2009 bmichel 44658 0 1450 1315 27 29.06.2009 gauteg
165477 0 1424 1184 48 04.09.2009 Endre A 48792 0 1442 1177 53 11.04.2009
Av nesten 350 brukere i Norge som ikke har svart på lisensspørsmålet.


> Det skulle vert ei tjeneste som gitt ein grenseboks kan gje ei oversikt
over kven som har gjort endringar der men ikkje har svart på lisensendringa.

det var derfor jeg lurte på om man kan slå opp brukerlisensen programmatisk.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120119/2c32d5c6/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list