[NUUG kart] Har omsett OSMTracker for Android til nynorsk og bokmål

Espen Isaksen espen at espenpost.com
Tue Jan 31 13:27:10 CET 2012


Ser ganske grei ut synes jeg. Eneste som jeg savner er å ha med 70 og 100
som fartsgrenser under Restrictions. Men ser jo at det er problemer med
plass. Men irriterende å mangle disse to når man kartlegger.

Espen2012/1/31 Guttorm Flatabø <post at guttormflatabo.com>

> Eg har omsett OSMTracker for Android<http://code.google.com/p/osmtracker-android/>til bokmål og nynorsk, fint om andre interesserte tek ein titt før neste
> versjon blir pakka og sendt ut på Market. Sjølv tykkjer eg OSMTracker er
> den beste appen for sporing til Android.
>
> Det er særleg default_buttons_layout.xml som truleg treng nokre meir
> relevante knappar for norske forhold (sidan appen truleg primært vil bli
> brukt i Noreg på norsk).
>
> Nynorsk:
>
> https://github.com/nguillaumin/osmtracker-android/blob/master/res/xml-nn/default_buttons_layout.xml
> https://github.com/nguillaumin/osmtracker-android/tree/master/res/values-nb
>
> Bokmål:
> https://github.com/nguillaumin/osmtracker-android/tree/master/res/xml-nb
> https://github.com/nguillaumin/osmtracker-android/tree/master/res/values-nb
>
> Market-skildringar ligg i pull requesten<https://github.com/nguillaumin/osmtracker-android/pull/4>
> .
>
> --
> Guttorm Flatabø
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>


-- 
Mer om meg på:
http://about.me/espenisaksen
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120131/6d3f10d3/attachment.htm 


More information about the kart mailing list