[NUUG kart] Flaggermusreservat

Gustav Foseid gustav at foseid.priv.no
Mon Oct 8 11:12:13 CEST 2012


Den 10:50 8. oktober 2012 skrev Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>følgende:

> Jeg har ikke funnet noen offisiell verneforskrift, så jeg er usikker
> på om det faktisk _er_ et reservat.
>

Jeg finner ikke noe informasjon om vern i Naturbase, bare denne
registreringa av biologisk mangfold:
http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BA00075510

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20121008/18b2688a/attachment.html 


More information about the kart mailing list