[NUUG kart] Når skal man tegne inn veier som "highway=construction"?

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Sun Oct 28 07:50:47 CET 2012


Gustav:
> Det er ganske grunnleggende at OpenStreetMap, med noen få unntak som grenser, er en representasjon av det som finnes i den fysiske verden.
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_practice#Map_what.27s_on_the_ground

2012/10/27 Gisle Sælensminde <gisle at snirklasjon.no>:

> Jeg synest at Gustav sitt forslag "Vedtatt og finansiert" er det riktige
> kriteriet å velge her.

En slik "regel" utelukker også å benytte OSM til kulturhistoriske formål.

Her kan man ønske å skissere de deler av et veifar som i dag er blitt
dyrket mark, feks, hvor man samler alt i en relasjon, og tagger de
ways som ikke er mulig å se på bakken lenger med historic=road, track,
horse_pack_trail, etc.
Skal jeg slette kongeveiene, greveveien, ankerveien, mm?


More information about the kart mailing list