[NUUG kart] Kartlegge Rana kommune?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Sep 11 09:16:01 CEST 2012


[Vidar Gundersen]
> Kan de bidra noe selv?
> Eier de flyfoto utenom Norge Digitalt? Frigi eldre flyfoto?
> (kart.finn.no viser jo flyfoto fra 30-tallet.)
> GPS tracks fra tjenestebilene sine? Jeg tipper teknisk etat og
> hjemmetjenesten i kommunen dekker store deler av infrastrukturen i
> løpet av et par uker.

Jeg aner ikke svarene på disse, men har sendt dem videre.  Jeg har før
dette spurt om de vil bidra selv på annet vis, med kartdata eller
innsamling av GPS-data, men ikke hørt noe siden fredag.  Håper
interessen er tilstede, men forstår at de kanskje ikke ser gevinsten i
å involvere seg.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list