[NUUG kart] Kartlegge Rana kommune?

Wolfgang Leister wolfgang.leister at nr.no
Tue Sep 11 10:48:58 CEST 2012


On 11.09.2012 09:56, Ansgar G Grimsrud wrote:
> Den 11.09.2012 09:16, skrev Petter Reinholdtsen:
>
>> Jeg aner ikke svarene på disse, men har sendt dem videre.  Jeg har før
>> dette spurt om de vil bidra selv på annet vis, med kartdata eller
>> innsamling av GPS-data, men ikke hørt noe siden fredag.  Håper
>> interessen er tilstede, men forstår at de kanskje ikke ser gevinsten i
>> å involvere seg.
>    Mange som kunne ha bidratt til mye logging, posten, Taxier og
> kommunene osv, men så er spørsmålet om de ansatte vil være med på dette,
> er redd dette ville blitt masse bråk om overvåkning og styr.
>
Hva med å kontakte lærere og skoleelever?
Moderne smartphones har ofte innebygd GPS med god nok kvalitet, så 
hardwaren burde være på plass. osmtracker og lignende programmer gjør en 
god nytte.
Skoleelever med mye lokalkunnskap på frivillig basis burde være en god 
løsning !

Det kan jo være verdt å vurdere om NUUG kan lage et opprop til dugnad og 
adressere skoler i områder der det er dårlig OSM dekning ...

  -wolfGang


More information about the kart mailing list