[NUUG kart] Magerøya sunket i havet

Sandor Seres sandors39 at gmail.com
Wed Sep 12 13:51:21 CEST 2012


Hei Hans Olav
selv om det er ikke helt klart i hvilken kart-app og hvilken av de flere
Magerøyene "har synket i hav", du har rett i minst en tilfelle, helt opp i
nordnorge.
Extrakt fra dagens Slippy-map (første bilde) illustrerer dette uten tvil.
Men Slippy-map, som mange andre OSM kildedata baserte kart appene, har
eneste relasjon til OSM at de bruker OSMs kildedata. Slike apper, eller
redistributerte/reinterpreterte data, uunngåelig inneholder subjektive
kriterirer, forståelser og erfaringer. Derfor kan det skje at noen kart
viser veier, urban/residential områder, innsjøer, flyplasser osv direkte på
vann/sjø i en forvirrende måte (fenomen som er til stede selv hoss de
største e-kart produsenteene).

[image: Innebygd bilde 1]

I denne konkrete tilfellen man finner lite trøst i at "det hender det tar
uker" før kustlinje data blir oppdatert. Med andre ord, i flere uker
kartdata er usinkroniserte (hm, konsekvenser?).
Erfaringen viser at "coastline" til "land"/area behandling kan fullføres i
en tid som regnes i timer (ikee i dager og uker). Videre, det er selvsagt
mulig å unngå slike feiler som er illustrert med et lånte bilde i
fortsettele. Bildet er også basert på OSM kildedata og inneholder
"coastline" for det samme området plus innsjøer som et lag på topåpen (dog
i Mercator sfærisk projeksjon). Legg merke til at disse insjøene er rendret
i det første bildet også. Det er bare at vi ser dem ikke (samme farge som
for sjø og uten grenselinjer).

[image: Innebygd bilde 2]

Man kan da si at ja - dette er bare in liten teknmisk detalj. Og kanskje
det er riktig i akkurat denne tilfellen. Men husk at det er ikke hundrevis,
ikke tusenvis men (jeg tør ikke å si) slike små detaljer/feil i OSM data.
For eksempel, bare i "primary roads" i Europa finnes det flere enn 4000
feil i forbindelse med rundkjøringer. Du ser dem ikke i de relaterte raster
kart men du kan forestille deg hva slags konsekvenser dette har i
rutegenerering/navigasjons sammenheng.
Min kommentar skulle ikke oppfattes som destruktiv kritikk. Tvert imot. Jeg
er en storforbruker av OSM data og møter disse feilene ved hver eneste
nedlasting. Derfor er det i min stor interesse også at OSM kildedata er
mest mulig korrekt.
Mvh. Sandor.

Den 03:34 12. september 2012 skrev Gorm E. Johnsen <nuug at gorm.cc> følgende:

> Dataene for Magerøya ser hele og komplette ut nå.
>
> Husk bare at coastline ikke følger de samme oppdateringsfrekvensene som
> andre ting på kartet.
> Inntil videre er det en halvmanuell jobb som må til. Det hender det tar
> uker mellom hver gang det blir gjort.
> Årsaken er at kystlinjen er et stort og komplisert objekt som potensielt
> kan inneholde mange feil.
>
> Dette utløser heller ikke re-rendering av tiles-ene, så man må endre andre
> ting i omårdet _etterpå_, eller sette tilesene _dirty_ før man ser
> endringer.
>
> Altså. Smil og vær gla for den kystlinjen du har. Resten kommer senere :-)
>
> >natural=coastline i relasjonen
> Trengs ikke. Da er det bedre å la være.
>
> Gorm E. Johnsen
>
>
>
>
> 2012/9/11 Hans Olav Skogstad <elgvenn2 at online.no>
>
>> Hei godtfolk.
>>
>> Ser ut som om Magerøya har sunket i havet.
>>
>> Jeg har prøvd å se litt på det åpenbare, f.eks. at natural=coastline hele
>> tiden går mot klokka rundt øya, at way-ene som øya består av henger sammen
>> etc. I tillegg har jeg prøvd å se på endringene som er gjort i det siste
>> før den forsvant (litt usikker på når det skjedde) for å se om det er noe
>> åpenbart. Har lagt tilbake natural=coastline i relasjonen for øya uten at
>> jeg vet om det faktisk vil gjøre noe utslag eller ikke....
>>
>> Er det noen som har noen gode tips til hvordan dette kan rettes?
>>
>>
>> --
>> MVH
>> Hans Olav Skogstad
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120912/fe172909/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 39327 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120912/fe172909/attachment-0002.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 57092 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120912/fe172909/attachment-0003.png 


More information about the kart mailing list