[NUUG kart] [mette.hendbukt at vegvesen.no: VS: SV: Holdeplassinfo for Bergen/Hordaland - koordinater m.m.]

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Fri Sep 14 14:02:36 CEST 2012


2012/9/14 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:

> Jeg håper jo de går for dobbeltlisensiering med NLOD og PDDL etter
> mottakers eget valg, slik Oslo kommune gjorde i
> <URL: http://www.nuug.no/pub/openstreetmap/fra-oslo/Datasett_bymilj%c3%b8etaten_mai_2011/avtale%20om%20tilgjengelighet%20for%20OSM.msg.pdf >,
> men har ingen tro på det før jeg ser det.

hehe.
teksten jeg kludret sammen som forslag den gangen gikk rett igjennom.
ja, frigi gjerne flere offentlige geodata under disse vilkårene.


More information about the kart mailing list