[NUUG kart] NOA kalender 2013 med OSM-basert kart

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat Sep 15 22:51:25 CEST 2012


[Vidar Gundersen]
> De har [tidligere] betalt for kart fra Kartverket (antagelig N50),
> tror jeg.

Fantastisk bra.  Håper de får følge av flere, slik at det potensielle
og fryktede inntektstapet for kartverket ved frigjøring av kartdata
blir mindre, og forhåpentligvis til slutt så lite at frykten for å
frigjøre data overvinnes. :)

> Det var en i DNT-miljøet som så denne linken, siden han kjente til
> mitt arbeid med blåstier i Oslomarka.  NOA donerte data de har
> ervervet selv over vannene i Marka. Ikke så nøyaktig, men det har
> gitt oss navnene, og flere OSM bidragsytere har forbedret omrissene
> videre basert på Bing der det er mulig.

Kanskje en historie som bør omtales i et leserbrev til redaksjoner,
slik at også de som ikke kjenner oss fra før kan bli klar over
muligheten?

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list