[NUUG kart] Blir OSM-feil i Norge registrert hos MapDust regelmessig fikset?

Guttorm Flatabø post at guttormflatabo.com
Sun Sep 30 22:08:58 CEST 2012


Eg har sett på rapporterte feil i Sogn og Fjordane ein gong i blandt, og
som regel er det snakk om manglar ved kartet, dvs. at ein veg manglar eller
liknande, altså ikkje feil ved eksisterande data. Eg såg på det igjen no,
og det var to feil, resten var "missing speed information" og "missing
street".

Eg vil tru det er Skobbler sine apps som har denne funksjonen og at både
"missing street" og "missing speed info" er val brukaren gjer. Er truleg
nyttigare i område som er veldig godt kartlagt.

2012/9/30 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>

>
> Hei.  Blir feil i OSM som registreres i <URL: http://www.mapdust.com/ >
> gjennomgodt av noen på denne listen?  Blir ting fikset på rimelig tid?
> Det ser ut til å være en rekke feil registrert der, og jeg er ikke trygg
> på at de følges opp.
>
> --
> Vennlig hilsen
> Petter Reinholdtsen
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120930/27d4fc4f/attachment.htm 


More information about the kart mailing list