[NUUG kart] Kirkebygg

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Wed Jan 2 22:04:19 CET 2013


On 2013-01-02, at 21:50, Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com> wrote:
> Kirkebyggdatabasen (http://www.kirkesok.no/) er interessant for OSM,
> spesielt er byggeår interessant for veifar-kartet jeg pusler med om
> dagen, hvor det ikke er interessant å vise alle
> amenity=place_of_worship noder.
> 
> Hva tror dere om bruk av geodata derfra gitt at de oppgir følgende på nettsiden?
> http://www.kirkesok.no/Artikler/Rettigheter

Både NC og ND er vel problematiske.

Foreslår at du sender en e-post og hører om vi kan få navn, byggeår og posisjon uten bruksbegrensninger.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 2527 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130102/a161912c/attachment.bin 


More information about the kart mailing list