[NUUG kart] Kirkebygg

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Wed Jan 2 23:44:46 CET 2013


On Wed, Jan 02, 2013 at 10:51:24PM +0100, Gnonthgol wrote:
> Det er òg meir informasjon som hadde vert morro, som tilgjenglighet osv.

Jeg har sjekket med noen som har vært med å bidratt til
kirkebyggdatabasen, og vi bør nok ta tilgjengeliginformasjonen med en
klype salt (i alle fall /ikke/ merke "ikke tilgjengelig" selv om de
har rullestol => 0). Det er opp til hver enkelt kirkeverge rundt om
kring å legge det inn riktig.

Kartposisjonen kan visst også være litt så som så. Det er så vidt jeg
skjønner stort sett gjort automatisk basert på et eller annet, og
etter at det meste annet med databasen var gjort, så der vi har
posisjon fra før bør vi nok beholde den.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3956 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130102/0e108607/attachment.bin 


More information about the kart mailing list