[NUUG kart] Kirkebygg

Harald Groven harald at groven.no
Thu Jan 3 09:59:23 CET 2013


Komplett liste over norske kirkebygg med koordinater og tidsangivelse
er også tilgjengelig under CC-BY-SA fra Wikipedia toolserver, med
datasett fra Riksantikvaren. Opprinnelig er stedsanvigelse et polygon,
men polygonets sentralpunkt er kalkulert for å angi som punkt.
Datasettet utgjorde ble brukt til å arrangere verdens største
fotokonkurranse Wiki loves monuments (arrangeres hver september).

Uttrekk

http://toolserver.org/~erfgoed/api/api.php?action=search&srcountry=no&srlang=&srname=%25kirke%25&sraddress=&srmunicipality=&userlang=nb&format=html

--
Harald Groven

2013/1/3 Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>:
> 2013/1/2 Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net>:
>> Kartposisjonen kan visst også være litt så som så. Det er så vidt jeg
>> skjønner stort sett gjort automatisk basert på et eller annet, og
>
> Det er et godt argument for å frigi data.
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list