[NUUG kart] En artikkel om lokale stedsnavn i Østlendingen.

Håken Hveem krbjhvee at online.no
Fri Jan 11 17:03:29 CET 2013


Jeg vet ikke jeg..


On Fri, 11 Jan 2013 16:56:16 +0100
Espen Isaksen <espen at espenpost.com> wrote:

> Har du hørt om dataene kan brukes i OSM?
> 
> Espen
> 
> 
> On Fri, Jan 11, 2013 at 4:53 PM, Håken Hveem <krbjhvee at online.no>
> wrote:
> 
> >
> >
> > http://www.ostlendingen.no/nyheter/trysil-engerdal/her-ligger-pikkrovbua-1.7717268
> >
> > --
> > Håken Hveem
> > Hamar
> > Norway
> > PGP/GPG Key ID : 0CD02A30
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> >
> 
> 
> -- 
Håken Hveem
Hamar
Norway
PGP/GPG Key ID : 0CD02A30


More information about the kart mailing list