[NUUG kart] Gamle kart som kilder?

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Tue Jul 2 20:56:47 CEST 2013


Hvordan forholder OSM seg til å hente koordinater på veier fra gamle kart
hvor beskyttelsen i følge åndsverksloven er gått ut?

Jeg rydder i en bunke gamle orienteringskart, og noen av dem nærmer seg 30
år gamle. Så vidt jeg har skjønt, er koordinater i kart kun beskyttet av §
43 (databasevern) i åndsverksloven. Denne har en utløpstid på 15 år, som
vil si at man potensielt kan trace elveløp, veier, etc. (som man vet ikke
er endret) fra alle kart utgitt før 1998.

Regner med det er noen innsigelser mot dette. Hva er det i så fall som
stopper en slik tracing?

Geir Ove
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130702/8e068228/attachment.htm 


More information about the kart mailing list